Voice over IP ( VoIP )

Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος. 
Οι συνομιλίες αυτές παραδοσιακά γίνονταν αποκλειστικά μέσω PC που ήταν συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο (Internet) και διέθετε μικρόφωνο, ακουστικά και το κατάλληλο λογισμικό. Η κλήση κατέληγε σε ένα άλλο, ανάλογα εξοπλισμένο, PC χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αφού στη συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας τηλεπικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ) παρά μόνο το Διαδίκτυο.

Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί οι λεγόμενοι εναλλακτικοί (ιντερνετικοί) τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν προώθηση των κλήσεων VoIP σε σταθερά δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της προώθηση των κλήσεων από δίκτυα σταθερής η κινητής τηλεφωνίας προς δίκτυα voip αποκτώντας πραγματικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να αγοράσει τηλεφωνικό αριθμό από κάποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας μέσω κάποιας εταιρίας (π.χ Yuboto,Viva), να εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό voip στο κινητό του / tablet / Laptop του και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αλλά να δέχεται κλήσεις σε σταθερό αριθμό τηλεφώνου μέσω του διαδικτύου στην φορητή συσκευή του. Μερικοί εξ αυτών έχουν παρουσιάσει και ειδικές τηλεφωνικές συσκευές USB VoIP, οι οποίες συνεργάζονται με το αντίστοιχο λογισμικό στον Η/Υ και καθιστούν τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου σαφώς πιο λειτουργικές. Υπάρχουν για παράδειγμα, το δικτυακό τηλέφωνο Taichi [1], το Cyberphonek [2], η υπηρεσία FWD [3], το e-Voice της HOL [4] ή το Voice@net του ΟΤΕnet [5]. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης αγοράζει χρόνο ομιλίας, μέσω πιστωτικής κάρτας, για παράδειγμα, και τον χρησιμοποιεί κατά βούληση.

Μέσα στο 2009 έκαναν την εμφάνιση τους και οι πρώτες ελληνικές εταιρείες που παρέχουν ελληνικά νούμερα για χρήση με VoIP υπηρεσίες. Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η Viva Services, η Yuboto , η Omnivoice , η Inter Telecom ,η Modulus και η Future Solution.

Εκτός από ελληνικούς αριθμούς με γεωγραφικό προορισμό, υπάρχει και ειδική σειρά ελληνικών αριθμών που προορίζονται ειδικά για χρήση VoIP και δεν έχουν γεωγραφικό περιορισμό (μπορούν να κληθούν από οπουδήποτε). Τα νούμερα αυτά ξεκινάνε από 70 και κάποιοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ξεκινήσει να τα διαθέτουν (π.χ. Viva Services, η Yuboto (με την νεα αριθμοσειρά 7003000XXX), CitiVoice [10], Inter Telecom [11]).

Τον τελευταίο καιρό η υπηρεσία αυτή, έχει ξεφύγει από τους περιορισμούς των Η/Υ και έχει κάνει κάποια περαιτέρω βήματα. To VoIP δεν περιορίζει τους χρήστες σε χρήση ακουστικών και μικροφώνου μέσω Η/Υ, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και με DECT συσκευές (Siemens Gigaset C470IP, A580IP, Snom M3, Snom M9 κλπ). Αυτές οι συσκευές συνδέονται απευθείας στον ADSL router, και η ρύθμιση τους γίνεται από ειδικό web interface που έχουν αυτές οι συσκευές από έναν απλό web browser. Με αυτή την υλοποίηση η υπηρεσία έγινε πιο εύχρηστη και κατά συνέπεια περισσότερο δημοφιλής (ακόμη και σε εταιρικό επίπεδο).

Τηλεφωνικά κέντρα VoIP

Το πρότυπο VoIP για τα τηλεφωνικά κέντρα είναι το SIP (Session Initiate Protocol) που έχει πολλές υλοποιήσεις από διάφορους κατασκευαστές τηλεφώνων και άλλων συσκευών. Χρησιμοποιείται και στα τηλεφωνικά κέντρα τύπου Asterisk μαζί με το ΙΑΧ2 (Inter Asterisk Exchange).

Λύσεις με τηλεφωνικά κέντρα (PBX - Private Box eXchange) που χρησιμοποιούν VoIP είναι το Asterisk. Με αυτά μπορούμε να διαχειριζόμαστε σε τοπικά δίκτυα τις κλήσεις μας και έτσι να έχουμε μικρότερο κόστος τηλεφωνημάτων ή και δωρεάν εφόσον τα κέντρα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους.

Άλλες Εφαρμογές VoIP 

Ένα άλλο κομμάτι εφαρμογών VoIP αναφέρεται αποκλειστικά σε χρήση στο διαδίκτυο. Δηλαδή οι κλήσεις γίνονται μόνον από PC σε PC, όπου κάποιο από αυτά αναλαμβάνει το ρόλο του εξυπηρετητή (server), ενώ τα υπόλοιπα είναι σε κατάσταση πελάτη (client). Τέτοιες εφαρμογές είναι το TeamSpeak [12], το RogerWilco [13], το Tox [14] (του οποίου η σύνδεση μεταξύ των χρηστών είναι κρυπτογραφημένη) και αρκετές άλλες. Σε αυτές, οι κλήσεις δεν περνάνε μέσα από τον server κάποιου επίσημου φορέα, αλλά μέσα από τον εκάστοτε τοπικό server του δικτύου (PC). Φυσικά αυτές οι κλήσεις είναι χωρίς χρέωση και περιορίζονται στο τοπικό δίκτυο (στους Η/Υ που συνδέονται στον server).

Υπηρεσίες voip χρησιμοποιούνται ευρέως από εταιρίες call center (λόγω του χαμηλού κόστους) αλλά και από εταιρίες και ιδιώτες που βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό προορισμό. Για παράδειγμα, τα περισσότερα call center μεγάλων εταιριών έχουν σταθερούς αριθμούς τηλεφώνου με γεωγραφικό προορισμό εντός Ελλάδας αλλά η τοποθεσίας του τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να βρίσκεται σε μία χώρα του εξωτερικού.

Προγραμματιζόμενα τηλεφωνικά κέντρα με το λογισμικό ανοικτού κώδικα Asterisk.

Το Prime CallCenter χρησιμοποιεί μια ομάδα τεχνολογιών/πρωτοκόλλων για να παρέχει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, με πολύ καλή ποιότητα ήχου και χωρίς κόστος στο εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης, συνδέοντάς το παράλληλα με εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές. Οι οποίες να είναι ISDN, PSTN, GSM και κυρίως VOIP από τους αντίστοιχους providers με πολύ φθηνά πάγια και ομιλίες.
Το τηλεφωνικό κέντρο έχει όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει σήμερα ένα κέντρο τελευταία τεχνολογίας, όπως:

Εσωτερική Αριθμοδότηση. 
Σύνδεση συσκευών VoIP αλλά και υπολογιστών μέσω αντίστοιχου λογισμικού (Softphone), που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα SIP ή IAX. Άρα μπορούμε να έχουμε όσα εσωτερικά θέλουμε, σε κάθε σταθμό εργασίας, χωρίς να αγοράσουμε συσκευές. Μπορούμε να επιλέξουμε IP Phones από μια μεγάλη ποικιλία στην αγορά, ανάλογα με τις ανάγκες μας. 


Interactive Voice Reponse

Αυτόματη δρομολόγηση εισερχομένων κλήσεων με την χρήση DTMF και Voice Recordings .
Ring Groups

Αυτόματη δρομολόγηση εισερχομένων κλήσεων με βάση την ημέρα / ώρα.
Voicemail

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου με δυνατότητα αποστολής email.
Fax Services

Αυτόματη λήψη και αποστολή Fax μέσω email.
Add ons

Αναγνώριση κλήσεων 
στα εσωτερικά

Κλήσεις συνδιάσκεψης 
με εικονικού χώρους (δωμάτια)

Ομάδες κλήσης. 
Ορισμός ομάδων εσωτερικών, πχ 1 Πωλήσεις, 2 Λογιστήριο και τα λοιπά.

Ηλεκτρονική γραμματεία. 

Ωράριο λειτουργίας της εταιρίας, 
Με διαφορετικά μηνύματα και λειτουργίες, και πολλές δυνατότητες.

Αυτόματη διανομή κλήσεων 
σε εσωτερικές τερματικές συσκευές 

Καταγραφή κλήσεων, 

Χωρίς επιπλέον εξοπλισμό. 
Φωνητικό Ταχυδρομείο. 
Το κάθε εσωτερικό έχει το δικό του προσωπικό τηλεφωνητή

Φωνητικό Ταχυδρομείο στο Email. 
Τα μηνύματα του τηλεφωνητή μας  τα λαμβάνουμε στο e-mail μας.

Υπηρεσίες Fax 
FAX από τον υπολογιστή μας, αποστολή εξερχομένων email σε Fax, και των εισερχόμενων Fax σε Mail.

Αυτοματοποιημένη διαχείριση 
πολλών εξωτερικών γραμμών διαφορετικού τύπου (ISDN/PSTN/GSM)

Υποστήριξη Video-κλήσης. 
Μέσω συσκευών που το υποστηρίζουν ή από τα softphone

Προώθηση κλήσεων, Αναμονή κτλ.

Reports 
των πληροφοριών των κλήσεων του κέντρου

Προγραμματισμός 
εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων με υποστήριξη δρομολόγησης κλήσης ανάλογα των αριθμό 

Υπηρεσία Speed dial. 
Καλούμε από το εσωτερικό κάποια νούμερα με τη χρήση ενός πλήκτρου.

Υπηρεσία Follow-me. 
Προώθηση του εσωτερικού μας σε άλλο, σε κινητό , σε σταθερό κτλ.

Υπηρεσία CallmeBack. 
Καλούμε από συγκεκριμένο νούμερο και μας παίρνει αυτόματα το κέντρο

Υπηρεσία DISA. 
Καλούμε από συγκεκριμένο νούμερο  συνδεόμαστε στο κέντρο και παίρνουμε 

Ταυτόχρονη κλήση πολαπλών συσκευών.
Ουρά αναμονής κλήσεων

Διαχείριση μεγάλου όγκου εισερχομένων κλήσεων , χρεισημοποιντας χρησιμοποιώντας προτεραιότητες και μουσική αναμονής.
Conferences

Λειτουργία συνδιάσκεψης.
Time conditions

Μουσική στην Αναμονή. 
Μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα mp3 και να τα παίζει το κέντρο

Κλήση από το Outlook. Μπορούμε να επιλέξουμε την επαφή από το outlook και να μας τον καλέσει χωρίς να πληκτρολογήσουμε το νούμερο

EMAIL Server. 
Το κέντρο είναι και ένας mail server εάν επιθυμούμε, με διαχείριση λογαριασμών και υποστήριξη και 
Webmail.

Διασύνδεση  
διαφορετικών Asterix μαζί.

Σύνδεση με ERP PrimeWorks
Παρακολουθήστε τις κλήσεις σας απο το ERP σας, και κρατήστε ιστορικό κλήσεων στην καρτέλλα του 
κάθε πελάτη.

Published on